G

0937 481 898

Dịch vụ lưu kho

Kho bãi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, bảo vệ 24/24, có phần mềm kiểm soát hàng lưu trữ, phun trùng, khu vực kho bãi không bị ngập nước.

Dịch vụ lưu kho ngắn hạn

 • Khi cần lưu chuyển hàng hóa.
 • Khi nhà/ văn phòng của bạn cần tu sửa, nâng cấp.
 • Hàng nhập chờ phân phối.
 • Hàng tập kết chờ xuất.

Dịch vụ lưu giữ hồ sơ

 • Có hệ thống kệ lưu trữ hồ sơ đặc thù để cất giữ tài liệu.
 • Hệ thống kiểm soát cháy nổ, nhiệt độ và độ ẩm trong kho.
 • Bảo mật hoàn toàn.
 • Dịch vụ giao nhận hồ sơ mỗi ngày.
 • Có phần mềm mã hóa thuận tiện cho việc kiểm kê và lập hóa đơn.
 • Dịch vụ hủy hồ sơ hết hạn lưu trữ.
 • Đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, đề xuất giải pháp theo yêu cầu của khách hàng.