G

0937 48 18 98

 

Đối với nộp C/O để thông quan, cho phép doanh nghiệp được nộp bản scan (PDF) C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Đây là một trong các phương án được Tổng cục Hải quan dự thảo đề xuất để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc nộp C/O.

Tham khảo thêm: Quy định mới về khai báo và nộp C/O; thể thức và nội dung của C/O kiểm tra xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đề nghị được gia hạn thời gian nộp bổ sung C/O, nộp C/O bản Scan (PDF) để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.

Tổng cục Hải quan cho biết căn cứ quy định hiện hành, tình hình thực tiễn và Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các phương án đã được dự thảo đề xuất nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với trường hợp nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, kiến nghị áp dụng thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh Covid cho tất cả các mẫu C/O là trong thời gian hiệu lực của C/O, nội dung hướng dẫn này phù hợp với quy định tại các cam kết quốc tế. Kiến nghị này căn cứ theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020, Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, căn cứ thẩm quyền của Bộ Tài chính quy định tại Điều 27, Luật Hải quan và Điều 32 Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

Đối với nộp C/O để thông quan, Tổng cục Hải quan đề xuất cho phép doanh nghiệp được nộp bản scan (PDF) C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Đối với tra cứu, đối chiếu C/O điện tử trên hệ thống áp dụng cho C/O các mẫu, Tổng cục Hải quan cho biết, trên cơ sở đề xuất của Indonesia, Ấn Độ về việc Indonesia, Ấn Độ chính thức cấp C/O các mẫu sử dụng con dấu và chữ ký điện tử (affixed signatures and seals), cơ quan Hải quan có thể kiểm tra thông tin trên C/O thông qua truy cập trang điện tử của cơ quan cấp C/O Indonesia, Ấn Độ.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề xuất chấp nhận C/O mẫu D, mẫu AI sử dụng con dấu và chữ ký điện tử từ 1/4/2020 với điều kiện tra cứu được thông tin liên quan đến C/O trên trang điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O làm cơ sở áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Nội dung này áp dụng đối với các mẫu C/O khác nếu không trái với cam kết quốc tế và cơ quan Hải quan có thể kiểm tra tính hợp lệ của C/O trên trang điện tử của cơ quan cấp, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O sử dụng dấu và chữ ký điện tử sau khi có thông báo chính thức từ cơ quan cấp.

Hiện nội dung đề xuất này đang trình lãnh đạo Bộ Tài chính để lấy ý kiến tham gia của Bộ Công Thương theo hướng xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC, Thông tư số 62/2019/TT-BTC quy định xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.