G

0937 48 18 98

 

Hơn 16 năm phát triển, dẫn đầu về dịch vụ Moving, đây là lúc chúng tôi cần đẩy mạnh tạo đột phá hơn nữa trong chất lượng dịch vụ. Và Bạn – Giám sát MOVING đầy chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết chính là nhân tố quan trọng cùng chúng tôi thực hiện chiến lược này.