G

0937 48 18 98

 

Hơn 16 năm phát triển, dẫn đầu về dịch vụ Logistics, đây là lúc chúng tôi cần đẩy mạnh tạo đột phá hơn nữa trong chất lượng dịch vụ. Và Bạn – Nhân tố mới đầy chuyên môn, trách nhiệm, tâm huyết sẽ cùng chúng tôi thực hiện chiến lược này.

Interlink chào đón sự gia nhập của bạn ở các vị trí quan trọng:

Interlink – Cùng Đam mê – cùng Phát triển!