Dịch Vụ Hải Quan

Thông quan nhanh chóng – chính xác – tiết kiệm với Interlink.
Interlink là đại lý hải quan lâu năm, với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm và cẩn trọng trong nghiệp vụ, chúng tôi nhận được sự tín nhiệm cao và là đơn vị đầu tiên được chọn làm Đối tác Hợp tác Hải quan với Cục Hải quan HCM, nhờ đó cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề thông quan một cách nhanh chóng, linh hoạt và tiết kiệm.

Giới thiệu dịch vụ

 
Interlink cung cấp giải pháp dịch vụ thông quan cho hàng xuất nhập qua đường hàng không và đường biển, từ tư vấn, khai quan, thông quan, vận chuyển, lưu kho.
Các loại dịch vụ: 
  • Nhập cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho nhà máy mới, các công ty FDI
  • Đại lý hải quan khai quan cho hàng nhập sản xuất xuất khẩu; nhập gia công, tạm nhập tái xuất, báo cáo quyết toán hải quan
  • Xuất nhập khẩu kinh doanh đa dạng mặt hàng

Điểm mạnh

  • Khai quan hải quan chuyên nghiệp cho hàng sản xuất xuất khẩu, hàng gia công, hàng nhập đầu tư, hàng nhập kinh doanh
  • Thành thạo làm & xin cấp phép được nhiều loại C/O

Lời khen ngợi của khách hàng