Lịch sử hình thành

2010-2021’s

2021 Thành viên VLA 
2018 Thành viên JCTrans
Thành viên IATA
GSA: Asiana Airlines (OZ)
GSA: Vietjet
Đối tác hợp tác với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

 

2017 Thành lập Interlink Hải Phòng
2015 Ký hợp tác với tập đoàn Sun Ocean, Japan
2013 Thành viên IAM
2011 Thành viên WCA, đạt chứng nhận Đại lý Hải quan
2007 Thành lập Intersky 
2003 Thành lập Interlink Đà Nẵng
2002 Thành lập Interlink

2000’s