G

0937 48 18 98

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư về khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Tăng từ 10 – 50% nhiều dịch vụ

Theo đó, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nội địa tại các cảng thuộc khu vực I ( các cảng biển từ vĩ tuyến 20 độ trở lên phía Bắc gồm các cảng biển tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định), được quy định như sau (đơn vị tính đồng/container):

Đối với container 20 feet có hàng nếu bốc dỡ từ tàu sang bãi cảng và ngược lại có giá từ 260.000 – 427.000 đồng; trường hợp bốc dỡ container rỗng sẽ có giá từ 152.000 – 218.000 đồng;

Đối với container 40 feet có hàng nếu bốc dỡ từ tàu sang bãi cảng và ngược lại có giá từ 439.000 – 627.000 đồng; trường hợp bốc dỡ container rỗng sẽ có giá từ 231.000 – 331.000 đồng;

Đối với container trên 40 feet có hàng nếu bốc dỡ từ tàu sang bãi cảng và ngược lại có giá từ 658.000 – 940.000 đồng;  trường hợp bốc dỡ container rỗng sẽ có giá từ 348.000 – 498.000 đồng.

Cũng theo Thông tư 54, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực 1 (không áp dụng đối với khu vực bến cảng Lạch Huyện) sẽ được điều chỉnh tăng 10% so với Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Cụ thể giá đối với container có hàng như sau: Từ 33-53 USD/container 20 feet; 50 – 81 USD/container 40 feet; 57 – 98 USD/container trên 40 feet (đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang bãi cảng và ngược lại).

Đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng và ngược lại, mức giá được điều chỉnh tăng khoảng 50%, từ 18 USD/container 20 feet, 27 USD/container 40 feet lên 26 USD/container 20 feet, 40 USD/container 40 feet.

Bên cạnh đó, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực Lạch Huyện được điều chỉnh tăng 10% áp dụng từ 1/1/2020, từ 46 USD/container 20 feet, 68 USD/container 40 feet lên 52 USD/container 20 feet, 77 USD/container 40 feet.

Còn khung giá dịch vụ bốc dỡ container quá cảnh, trung chuyển áp dụng đối với khu vực bến cảng quốc tế Lạch Huyện sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh tăng 10%, từ 46 USD/container 20 feet, 68 USD/container 40 feet lên 52 USD/container 20 feet, 77 USD/container 40 feet; Đồng thời, khung giá bốc dỡ container trung chuyển, quá cảnh (từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại) giảm khoảng 10%, từ 34 USD/container 20 feet , 51 USD/container 40 feet xuống 31 USD/container 20 feet, 46 USD/container 20 feet.

Còn tại khu vực bến cảng Đông bằng sông Cửu Long, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh giảm 50% so với khu vực 3.

Khung giá dịch vụ cầu, bến, phao neo đối với khách du lịch cũng được điều chỉnh tăng so với Quyết định 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, từ 0,99 – 1,1 USD/người/lượt lên 2,5 – 3,5 USD/người/lượt.

Đối với các cảng biển tại khu vực Hải Phòng với sản lượng dự kiến là 4,2 triệu Teus năm 2019 thì các cảng sẽ thu thêm được ít nhất khoảng 280 tỷ đồng, qua đó đóng góp thêm cho Nhà nước hơn 60 tỷ đồng tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng)

Thông tư 54 của Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ, trường hợp các yếu tố hình thành giá thay đổi có thể làm cho giá dịch vụ tại cảng biển thấp hơn mức giá tối thiểu hoặc cao hơn mức giá tối đa theo khung giá quy định và trường hợp các cầu, bến cảng được đầu tư xây dựng mới chuyên dùng để khai thác tàu khách quốc tế, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải đề xuất mức giá, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Thông tư.

Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, bãi bỏ Quyết định số 3863/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3946/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Điều chỉnh giá dịch vụ không tác động đến CPI

Với lo ngại việc tăng giá này có tác động đến CPI hay không, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, Bộ này đã có công văn gửi Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) về việc đánh giá tác động tới chỉ số tiêu dùng (CPI) đối với việc điều chỉnh mức khung giá dịch vụ cảng biển tại dự thảo Thông tư.

Ngày 17/9/2018, Tổng cục Thống kê đã có văn bản số 904/TCTK-TKG trả lời Bộ GTVT về việc này. Văn bản nêu rõ, ở phương án 1, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ tại cảng biển gần như không tác động đến chỉ số giá vận tải.

Ở phương án 2, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ tại cảng biển theo lộ trình tăng giá chia đều cho các năm 2019 đến năm 2021, theo khung mức giá tối thiểu quy định trong dự thảo Thông tư, mỗi năm tác động đến chỉ số giá vận tải tăng khoảng 0,65%.

“Theo đó, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ tại cảng biển theo phương án 1 không tác động đến chỉ số giá tiêu dùng. Theo phương án 2, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ tại cảng biển không tác động đến chỉ số giá tiêu dùng năm 2018, còn các năm 2019 đến năm 2021 tác động gián tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng nhưng không nhiều”, văn bản nêu rõ.

Theo chinhphu.vn