G

0937 48 18 98

FMC HOA KỲ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỚI VỀ DEM DET CHO NVOCC 2022

 

Đạo luật Cải cách Vận tải biển năm 2022 đã chính thức được thông qua trở thành Luật Công 117-146 vào ngày  16/06/2022. Trong khi hầu hết các điều khoản yêu cầu hành động từ Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ (FMC) trước khi đạo luật chính thức có hiệu lực, thì các điều khoản liên quan đến việc lập hóa đơn phí Dem Det có hiệu lực ngay lập tức. Ngày 24/06/2022, Ủy ban FMC ban hành thông báo tư vấn để làm rõ rằng các thực thể quy định phải tuân thủ tất cả các yêu cầu luật định có liên quan

.quy-dinh-moi-ve-dem-det-cho-nvocc

Đối với Các doanh nghiệp vận chuyển không có phương tiện vận chuyển (NVOCC)

Về doanh nghiệp NVOCC quá thời hạn lưu cont tại kho chờ xuất hoặc bãi cont tại cảng theo như hóa đơn của VOCC phải xem xét các phương thức về Dem Det, bao gồm cả hóa đơn và các quy tắc thuế FMC, để đảm bảo tuân thủ các điều khoản của Luật Che giấu An toàn mới (Safe Harbor).

Các doanh nghiệp NVOCC sẽ lập hóa đơn đơn tùy chỉnh cho các khoản phí Dem Det, hoặc có thể chịu trách nhiệm về phí Dem Det. Đồng thời, họ cũng phải xem lại các phương thức lưu cont chờ xuất và lưu cont tại bãi đối với hàng nhập, bao gồm hóa đơn và quy tắc thuế FMC, và thực hiện tất cả các cập nhật cần thiết để tuân thủ ngay lập tức.

Đối với các Doanh nghiệp vận chuyển có phương tiện vận chuyển (VOCC)

Các DN VOCC phải xem lại các phương thức lưu cont tại kho chờ xuất và tại bãi đối với hàng nhập, bao gồm hóa đơn và các quy tắc thuế FMC, và thực hiện bất kỳ cập nhật cần thiết để tuân thủ luật mới ngay lập tức.

Hình phạt Dem Det

Luật mới quy định, nếu Ủy ban FMC phát hiện hóa đơn Dem&Det sai hoặc không chính xác thì đơn vị phát hành hóa đơn phải bị chịu phạt và bên đơn vị vận chuyển được yêu cầu hoàn trả phí.

Hóa đơn của Dem Det

Theo các điều khoản của Luật mới, tất cả hóa đơn Dem Det phải được ban hành bởi FMC, phải bao gồm các thông tin chính xác về 13 trường sau (theo liệt kê dưới) và các hóa đơn Dem&Det phải được cập nhật để bao gồm 13 trường theo đúng quy định của Luật mới:

quy-dinh-moi-cua-fmc-interlink

Xóa bỏ nghĩa vụ phí

Nếu hóa đơn Dem Det không bao gồm các thông tin trên thì nghĩa vụ phải trả những loại phí này sẽ được miễn cho bên trả phí.

(f) Xóa bỏ nghĩa vụ phí

Khi các thông tin trên không được liệt kê trong hóa đơn với bất kỳ bất kỳ khoản phí tạm giữ hoặc tạm giam nào sẽ loại bỏ mọi nghĩa vụ của bên bị tính phí trong việc thanh toán khoản phí áp dụng.

NVOCC – Nơi trú ẩn an toàn (Safe Harbor)

Nếu Doanh nghiệp bạn là một NVOCC (Đơn vị  vận chuyển mà không có phương tiện vận chuyển) thì bạn chỉ cần chuyển các khoản phí giam giữ và tạm giam từ các Hãng vận tải thông thường (VOCC) và không chịu trách nhiệm khác về các khoản phí Dem&Det, FMC có thể sẽ quyết định chỉ có VOCC mới phải chịu các hình phạt và bị yêu cầu hoàn trả các phí. Xem thông tin chi tiết bên dưới:

(e) Nơi trú ẩn an toàn – Nếu  một NVOCC thông qua một nhà vận chuyển liên quan thì hóa đơn sẽ được cấp bởi DN VOCC, và cam kết rằng NVOCC sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trả phí. Đơn vị VOCC sẽ là chủ thể để hoàn trả hay chịu phạt theo các phân mục trên. (d)(1)

Để tuân thủ các điều khoản nơi trú ẩn an toàn của Luật mới, DPI đề nghị các đơn vị NVOCC thông qua việc trả phí Dem&Det bằng hóa đơn được lập bởi bên vận chuyển cơ bản qua chính sách Dem&Det: cơ sở chuyển tiếp luật lệ trong biểu thuế của FMC.

Đạo luật mới yêu cầu FMC tiến hành xây dựng quy tắc để làm rõ hơn về các yêu cầu Dem Det trước ngày 31/7/2022 và hoàn thiện bộ quy tắc mới trước ngày 16/6/2023.

Việc xây dựng quy tắc mới sẽ xác định rõ hơn các hành vi bị cấm bởi các hãng vận tải thông thường, các nhà khai thác cảng hàng hải, chủ hàng và các trung gian vận tải đường biển liên quan đến việc đánh giá các khoản phí lưu trú hoặc giam giữ.

Cụ thể, việc xây dựng bộ quy tắc mới sẽ làm rõ các quy tắc và thực tiễn hợp lý liên quan đến việc đánh giá các khoản phí Dem Det, bao gồm các đơn vị có thể được lập hóa đơn thích hợp cho bất kỳ khoản phí nào tương tự đối mỗi container.

 

ĐỌC THÊM:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *